Mior ICT Diensten, gevestigd aan Onze Lieve Vrouwedijk 25 5581 BN Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mior.com Onze Lieve Vrouwedijk 25 5581 BN Waalre +31 40 266 1777

Marc Lammers is de Functionaris Gegevensbescherming van Mior ICT Diensten. Hij is te bereiken via info@mior.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mior ICT Diensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mior ICT Diensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
Geautomatiseerde besluitvorming

Mior ICT Diensten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mior ICT Diensten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mior ICT Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens zoals verstrekt bij inschrijving op de nieuwsbrief
    Bewaartermijn: totdat wij van u een uitschrijving ontvangen waartoe in iedere nieuwsbrief een eenvoudige mogelijkheid wordt geboden. Of totdat wij een uitschrijvingsverzoek per e-mail ontvangen.
    Reden: Deze gegevens zijn nodig om een e-mail te kunnen adresseren en versturen

Delen van persoonsgegevens met derden

Mior ICT Diensten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mior ICT Diensten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mior ICT Diensten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Aanwezige cookies op www.mior.com

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analyse websitebezoek
Bewaartermijn: 26 maanden
Uitgelezen door: Mior ICT Diensten en ondersteunende web-bureaus ter optimalisatie van de website

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analyse websitebezoek
Bewaartermijn: 26 maanden
Uitgelezen door: Mior ICT Diensten en ondersteunende web-bureaus ter optimalisatie van de website

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analyse websitebezoek
Bewaartermijn: 26 maanden
Uitgelezen door: Mior ICT Diensten en ondersteunende web-bureaus ter optimalisatie van de website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mior ICT Diensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mior.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mior ICT Diensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mior ICT Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mior.com